Cymorth 

 • Gorolwg o'r Chwaraewr

  Chwaraewr Public-i Connect Player

  Mae'r Chwaraewr Public-i Connect Player yn galluogi gwylwyr i lywio trwy'r gweddarllediadau byw a'r rhai wedi'u harchifo drwy ddefnyddio pwyntiau cyfeirio a gwybodaeth ategol ar ffurf dolenni gwe, dogfennau a chyflwyniadau wrth wylio'r gweddarllediad.

  Gall gwylwyr hefyd roi adborth drwy ddefnyddio'r ffurflen adborth neu gwblhau arolwg pan fyddant ar gael drwy'r Chwaraewr a'r wybodaeth mynediad ynglyn â chyfranwyr unigol yn y gweddarllediad. Mae'r Chwaraewr yn chwarae naill ai fersiwn graffig cyfoethog neu'r fersiwn testun yn unig sydd â mynediad llawn.

  Chwilio am weddarllediad

  Mae tudalen gartref Connect yn dangos gorolwg o unrhyw gweddarllediadau byw, rhai bydd ar gael yn y dyfodol neu'r rhai diwethaf.

  Cliciwch ar y llyfrgell i weld yr holl gweddarllediadau ynghyd â Chwmwl Tagio i ddangos cynnwys y cyfarfodydd hynny.

  I ddod o hyd i gweddarllediadau yn ol pwnc, cliciwch ar air allweddol yn y Cwmwl Tagio i hidlo'n briodol.

  Gallwch ddod o hyd i gweddarllediadau drwy'r teitl drwy ddefnyddio'r adnodd chwilio yn y ddewislen a gallwch ddod o hyd i weddarllediad drwy chwilio am deitl, dyddiad neu air allweddol (defnyddiwch lythrennau bach i gyd).

  Gwylio gweddarllediad

  I wylio gweddarllediad, cliciwch ar deitl y gweddarllediad naill ai ar dudalen gorolwg neu'r llyfrgell; bydd hyn yn dechrau Chwaraewr Public-i Player mewn ffenestr arall. Bydd y gweddarllediad yn dechrau'n awtomatig - efallai bydd yn cymryd cwpwl o eiliadau.

  Gweddarllediadau byw wedi'u harchifo
  Dim ond yr wybodaeth gyfredol a welir yn ystod gweddarllediadau byw, nid oes modd neidio nôl i ran flaenorol o'r cyfarfod pan ddangosir yn fyw. Mae'r gweddarllediadau sydd wedi eu harchifo yn galluogi'r gwyliwr i lywio i unrhyw bwynt yn y gweddarllediad drwy ddefnyddio pwynt cyfeirio neu'r bar sgrôl a welir o dan y fideo. Mae gwybodaeth am yr unigolion a gyfranodd yn ystod y cyfarfod (proffiliau'r siaradwyr) ar gael yn dilyn archifo.
  Hygyrchedd: Alla i ddefnyddio'r bysellfwrdd i reoli y chwaraewr?

  Sicrhewch fod y chwaraewr fideo 'mewn ffocws' cyn defnyddio'r byselli isod (defnyddiwch bysell tab y bysellfwrdd neu'r llygoden i'w ddewis).

  - Chwarae / stopio: bar gofod
  - Llam yn ôl / ymlaen drwy'r fideo: bysellau saeth chwith / dde
  - Sain i fyny / i lawr: byselli saeth i fyny / i lawr- Mudo: bysell 'm'
  - Sgrîn lawn: bysell 'f'  Shortcut keys

  Shortcut key Action
  Space bar Starts and stops playback
  Left and right arrow keys Skips forwards and backwards through the video
  Up and down arrow keys Increases and decreases audio volume
  F key Switches full screen playback on and off
  M key Mutes and unmutes audio
  S key Switches subtitles on and off


  Video player controls

  Selected control Keystroke Action
  Play button Space bar Starts and stops playback
  Siaradwr Space bar Mutes and unmutes audio
  Progress bar Left and right arrow keys Skips forwards and backwards through the video
  HD Space bar Switches to the HD version of the webcast, if available
  Gosodiadau Space bar Opens and closes the Settings panel
  Full screen Space bar Switches to full screen playback - press Esc to close full-screen playback

  Llywio drwy'r gweddarllediad
  Mae dwy ffordd gall gwyliwr neidio i ran arall o'r gweddarllediad. Gellir defnyddio'r bar sgrolio a welir o dan y fideo i neidio ymlaen neu yn ôl i amser penodol o'r gweddarllediad. Yn ddefnyddiol iawn, gall y defnyddiwr neidio i bwynt ar yr agenda a/neu enw siaradwr ar y pwynt cyfeirio sy'n golygu gallu gweld materion o ddiddordeb yn syth.
  Ffurflen adborth
  Bydd unrhyw adborth a roir ar y ffurflen adborth yn cael ei anfon yn syth i'r sefydliad sy'n darparu'r gweddarllediad a fydd yn cael ei anfon i'r person priodol i ddelio gyda'r ymholiad. Mae Public-i yn monitro'r adborth am faterion technegol.
  Rhannu

  Mae modd rhannu tudalennau, teclynnau a Phwyntiau Agenda unigol dros e-bost, dolen URL ac amryw rwydweithiau cymdeithasol.

  Gallwch rannu Pwyntiau Agenda cyfan neu eitemau oddi fewn iddynt drwy ddefnyddio'r botwm rhannu. Bydd rhannu Pwynt Agenda'n gosod man cychwyn y fideo'n awtomatig. Mae modd newid hyn os oes angen.

  How do I download a webcast?
  Some meetings may be downloaded so you can watch them offline. Different web browsers handle video downloads in different ways.


  Browser How to download video
  Google Chrome Click the Download icon at the bottom of the video window. A new window opens and the video starts to play. Click the three vertical dots at the bottom right of the video window and choose Download. The video will be copied to your Downloads folder.
  Safari Click the Download icon at the bottom of the video window and the video will be copied to your Downloads folder.
  Internet Explorer, Edge and Firefox Click the Download icon at the bottom of the video window and then follow the instructions in the pop-up window.

  Geotagging' Tagio eitemau o agenda'r gweddarllediad
  Os oes gan unrhyw eitem ar yr agenda gyswllt â lleoliad daearyddol, bydd glôb bach yn ymddangos ar y sgrin ger yr eitem a phan fyddwch yn clicio arno, ymddengys ar fap yn y Chwaraewr Public-i i'r dde o'r fideo.
  Getting notified of new webcasts

  If you'd like to stay up to date with those webcasts that interest you there are two ways:

  - the easiest way is to click the Subscribe button, select the topics that interest you and and then click the Subscribe button

  - alternatively, you can use the RSS button and follow the instructions to paste the link into your favourite RSS newsreader

  Cwmwl Tagio
  Mae'r cwmwl tagio yn dangos y tagiau sydd wedi eu dynodi i'r gweddarllediad, gyda'r tagiau mwyaf poblogaeth yn fwy o ran maint. Wrth glicio ar y tagiau, bydd modd hidlo'r darllediad yn unol â'r tagiau. I ddileu'r hidlydd, cliciwch ar ':Tynnu'r hidlydd', dolen ar frig y dudalen.

 • Manylion technegol

  Manyleb y cyfrifiadur

  Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiau modern ddangos gwe-ddarllediadau. Mae ein chwaraewr yn defnyddio technoleg porwr HTML5 i ddangos y fideo. Rhaid galluogi cwcis a Javascript ar y porwr.

  Os ydych yn defnyddio fersiwn 8 neu 9 Internet Explorer, mae'n bosib na fydd ambell beth ar y wefan a'r chwaraewr fideo'n gweithio'n iawn. Mae angen Chwaraewr Flash Media hefyd i weld gwe-ddarllediadau yn y porwyr hyn.


  Device Browser support
  Desktop and laptop PCs Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 (Win 7), Internet Explorer 11 (Win 8.1+), Edge, Chrome 8+, Firefox 6+, Opera 15+, Vivaldi, Safari 8+
  Mobile devices Chrome for Android, Firefox for Android, Opera for Android, Safari for iOS, Chrome for iOS, Opera for iOS, Internet Explorer for Windows Phone 8.1+, Edge for Windows Phone 10+

  The Webcast player doesn't require a plugin, it runs out of the box using open standards (HTML5).

 • Cwestiynau a ofynnir yn aml

  Pam na allaf glywed y darlledu?

  Y rheswm pennaf am ddiffyg sain yw nad yw'r person sy'n siarad wedi troi'r meicroffon ymlaen. Ond mae'n bwysig sicrhau fod gan eich cyfrifiadur fodd o gyfleu'r sain drwy gerdyn sain i naill seinydd neu glustffonau. Gellir troi lefel sain y darlledu i fyny neu i lawr drwy'r botwm lefel sain a welir o dan y fideo, a dylid gwneud yn siwr nad yw'r sain wedi ei dawelu, os ceir unrhyw broblemau. Yn olaf, dylid gwirio'r cyfrifiadur i wneud yn siwr fod y sain yn uchel ar y cyfrifiadur a'r seinydd. Oherwydd y systemau sain a ddefnyddir gan nifer o'n cleientiaid, gall y sain fod ychydig yn dawelach na'r hyn a ddisgwylir.

  Other things to check are:

  1. Make sure your computer can play sound and that you have either speakers or a pair of headphones plugged in
  2. Make sure the volume control on your computer and/or speakers is turned up
  3. The Webcast player has a volume control next to the 'play' button - make sure that isn't muted and then try dragging the volume slider to the right

  Nodyn: Some webcasts use audio systems that are inherently quiet, so you may have to compensate by turning up the volume at your end.

  Pam na allaf weld y darlledu?

  Os oes problem wrth wylio'r gwe-ddarllediad, mae'n bosibl bod hyn oherwydd:

  Ceisio gweld o fewn rhwydwaith corfforaethol sy'n atal ffrydiau fideo (gweler yr adran gymorth ar wylio o rwydwaith corfforaethol).
  - Nid yw'r gwe-ddarllediad perthnasol ar gael eto.
  - Gallai fod problem gyda ffrydio'r gwe-ddarllediad.


  1. You're trying to watch it at work and your company blocks streaming video.
  2. You're trying to watch a webcast which isn't available yet
  3. There's a problem with the webcast itself (if you think that's the case, please let us know by using the Feedback form).
  Pam fod y llun wedi rhewi neu'n aneglur?

  Fel arfer mae hyn yn cael ei achosi gan gysylltiad araf â'r we. Er bod gwe-ddarllediadau Public-i wedi'u hamgodio i alluogi defnyddwyr ag unrhyw gyflymder cysylltiad gwe eu gwylio, gallai byffro ddigwydd os yw'r cysylltiad gwe'n araf. I leihau'r broblem, caewch unrhyw raglenni eraill a allai fod yn defnyddio'r cysylltiad gwe.

  Pam fod y chwaraewr yn byffro?

  Mae gwe-ddarllediadau wedi'u hamgodio ac mae modd eu gweld waeth beth fo cyflymder y cysylltiad â'r we, ond achosir byffro'n bennaf gan gysylltiad rhwydwaith araf. Gall cysylltiadau ADSL hefyd achosi byffro, gan fod pob llinell ADSL yn cael ei rhannu gan sawl defnyddiwr. Mae hyn yn golygu y gall y cysylltiad arafu ar adegau prysur. I leihau'r broblem, caewch unrhyw raglen arall a allai fod yn defnyddio cysylltiad â'r we.

  Sut gallaf ei weld ar sgrîn lawn?

  Dewiswyd maint ffenestr y fideo yn y Chwaraewr i gydbwyso rhwyddineb defnyddio ac ansawdd y llun. Mae modd rhoi'r fideo ar sgrîn lawn drwy ddewis yr eicon chwyddo neu bwyso bysell 'f'.

  Pam nad ydynt yn gweithio ar fy nghyfrifiadur gwaith?

  Os ydych yn gwylio o fewn rhwydwaith gorfforaethol, mae hi'n bosibl nad yw eich cyfrifiadur wedi ei osod fyny i ganiatau gweddarlledu. Cysylltwch â gweinyddydd eich rhwydwaith os cewch unrhyw broblemau.