Polisi Prefiatrwydd - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Polisi Prefiatrwydd

Pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon, Gwynedd Council a Public-i yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych:

  • Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu
  • Sut yr ydym yn storio a phrosesu'r wybodaeth hon
  • Sut i gysylltu â ni os oes gennych unrhyw bryderon

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu

Pan fyddwch chi: Casglwn y wybodaeth ganlynol:
Yn pori’r wefan Cyfeiriad eich Protocol Rhyngrwyd (IP)
Manylion pa borwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio
Gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan, wrth ddefnyddio cwcis a Google Analytics
Yn danfon adborth i ni Eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch sylwadau adborth
Yn tanysgrifio i ddiweddariadau ar y we neu dagiau sy'n gysylltiedig â'ch diddordebau Eich cyfeiriad e-bost, dewis iaith, a'r gwe-ddarllediadau neu dagiau sydd o ddiddordeb i chi
Sut rydych chi'n gweld ein negeseuon e-bost - pa negeseuon yr ydych yn eu hagor a pha gysylltiadau rydych chi'n eu clicio arno
Yn mewngofnodi gyda Google Eich Google ID, enw a chyfeiriad e-bost
Yn mewngofnodi gyda Twitter neu’n ychwanegu Twitter at eich proffil Eich Twitter ID, enw a chyfeiriad e-bost a llun ptoffil
Yn ychwanegu Disqus i'ch proffil neu gwneud sylwadau gyda Disqus Eich Disqus ID, enw defnyddiwr ac unrhyw sylwadau a wnaed yn ystod trafodaeth
Yn atodi UserVoice I’ch proffil neu’n gwneud sylwadau gyda Disqus Eich UserVoice ID, enw defnyddiwr ac unrhyw sylwadau a wnaed yn ystod sgwrs fyw

Sut yr ydym yn storio a phrosesu'r wybodaeth hon

Rydym yn storio eich gwybodaeth ar weinyddion diogel yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae gennym weithdrefnau a nodweddion diogelwch ar waith i gadw'ch data yn ddiogel ar ôl i ni ei dderbyn.

Dim ond pobl awdurdodedig o Gwynedd Council a Public-i sy'n gallu gweld a phrosesu eich gwybodaeth.

Defnyddiwn eich gwybodaeth at:

  • Gwella'r safle trwy fonitro sut rydych chi'n ei ddefnyddio
  • Casglu adborth am ddarllediadau unigol ac ymateb i'r adborth hwnnw
  • Anfonwch e-bost atoch os ydych wedi gofyn amdanynt
  • Galluogi i chi reoli eich dewisiadau e-bost a dad-danysgrifio o negeseuon e-bost
  • Galluogi ichi greu cyfrif, mewngofnodi i'r wefan a rheoli'ch proffil
  • Galluogi ichi gymryd rhan mewn trafodaethau, postio sylwadau a rhannu cynnwys o'r wefan hon ar gyfryngau cymdeithasol

Nid ydym yn rhannu'ch gwybodaeth â sefydliadau eraill ar gyfer marchnata, ymchwil marchnata neu ddibenion masnachol, neu ni fyddwn yn trosglwyddo'ch manylion at wefannau eraill.

Efallai y byddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol os oes gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â sut y caiff eich data ei gasglu a'i brosesu, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data Cyhoeddus-i yn privacy@public-i.info