Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 11 Chwefror 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
 1. Cyng Elwyn Edwards
 2. Cyng Elwyn Edwards
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Share this agenda point
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
 2. Rhun Ap Gareth
 3. Cyng Elwyn Edwards
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
4 COFNODION
Share this agenda point
 1. Cyng Gruffydd Williams
 2. Cyng Elwyn Edwards
5 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Share this agenda point
5 a) Cais Rhif C14/0386/24/LL Tir yng nghefn Tan y Celyn, Swn y Mor a Talardd, Llanwnda, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Gruffydd Williams
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cyng Gruffydd Williams
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Gareth Jones
 10. Cara Owen
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Stephen W. Churchman
 13. Gareth Jones
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Rhun Ap Gareth
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Stephen W. Churchman
 18. Cara Owen
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Cyng Edgar Wyn Owen
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Cyng Louise Hughes
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Dilwyn Lloyd
 25. Gareth Jones
 26. Cyng Elwyn Edwards
 27. Cyng Anne Lloyd Jones
 28. Cyng Elwyn Edwards
 29. Cyng Eric Merfyn Jones
 30. Cyng Elwyn Edwards
 31. Cyng Dilwyn Lloyd
 32. Cyng Elwyn Edwards
 33. Gareth Jones
 34. Cyng Dilwyn Lloyd
 35. Cyng Elwyn Edwards
 36. Rhun Ap Gareth
 37. Cyng Elwyn Edwards
 38. Cyng Gruffydd Williams
 39. Cyng Elwyn Edwards
 40. Gareth Jones
 41. Cyng Elwyn Edwards
 42. Cyng Anne Lloyd Jones
 43. Cyng Elwyn Edwards
 44. Cyng Gruffydd Williams
 45. Rhun Ap Gareth
 46. Cyng Elwyn Edwards
 47. Gareth Jones
 48. Cyng Elwyn Edwards
5 b) Cais Rhif C16/1412/19/LL Ty Glan Menai, Ffordd Yr Aber, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cara Owen
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Siaradwr - Speaker 1
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Huw Wyn Jones
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Cemlyn Williams
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Gareth Roberts
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Anne Lloyd Jones
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cara Owen
 18. Cyng Anne Lloyd Jones
 19. Cara Owen
 20. Cyng Anne Lloyd Jones
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Cyng Gruffydd Williams
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Louise Hughes
 25. Cyng Elwyn Edwards
 26. Cara Owen
 27. Cyng Elwyn Edwards
 28. Cyng Elwyn Edwards
 29. Gareth Jones
 30. Gareth Jones
 31. Cyng Elwyn Edwards
 32. Cyng Dilwyn Lloyd
 33. Cyng Elwyn Edwards
 34. Cyng Edgar Wyn Owen
 35. Gareth Jones
 36. Cyng Edgar Wyn Owen
 37. Cyng Elwyn Edwards
 38. Cyng Eric Merfyn Jones
 39. Cyng Elwyn Edwards
 40. Cyng Stephen W. Churchman
 41. Cyng Elwyn Edwards
 42. Cyng Huw Wyn Jones
 43. Cyng Elwyn Edwards
 44. Cyng Edgar Wyn Owen
 45. Cyng Elwyn Edwards
 46. Cyng Louise Hughes
 47. Cyng Elwyn Edwards
 48. Cyng Elin Walker Jones
 49. Cyng Elwyn Edwards
5 c) Cais Rhif C18/0084/11/LL Hen Iard Gychod Dickies, Beach Road, Bangor
Share this agenda point
 1. Cyng Elin Walker Jones
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Dafydd Gareth Jones
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Siaradwr - Speaker 1
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Siaradwr - Speaker 1
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Anne Lloyd Jones
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cyng Gruffydd Williams
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Louise Hughes
 16. Dafydd Gareth Jones
 17. Cyng Elwyn Edwards
5 d) Cais Rhif C18/0942/23/LL Tir Cae'r Eglwys, Ffordd Llanberis, Llanrug, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Swyddog - Officer 2
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Elwyn Edwards
5 e) Cais Rhif C18/0977/18/LL Tir ger Maes Gwylfa, Clwt y Bont, Deiniolen, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Rhun Ap Gareth
 5. Cyng Elwyn Edwards
 6. Siaradwr - Speaker 1
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Siaradwr - Speaker 1
 9. Cyng Elwyn Edwards
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Gruffydd Williams
 13. Cyng Elwyn Edwards
 14. Cyng Stephen W. Churchman
 15. Cyng Elwyn Edwards
 16. Cyng Eric Merfyn Jones
 17. Cyng Elwyn Edwards
 18. Cyng Dilwyn Lloyd
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Cyng Stephen W. Churchman
 21. Cara Owen
 22. Cyng Stephen W. Churchman
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Edgar Wyn Owen
 25. Cyng Elwyn Edwards
5 f) Cais Rhif C18/1125/17/LL Chwarel Moel Tryfan, Rhosgadfan, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Rhun Ap Gareth
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Dafydd Gareth Jones
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Siaradwr - Speaker 1
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Eric Merfyn Jones
 10. Cyng Elwyn Edwards
5 g) Cais Rhif C18/1126/17/LL Chwareol Moel Tryfan, Rhosgadfan, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Dafydd Gareth Jones
 2. Cyng Elwyn Edwards
5 h) Cais Rhif C18/0722/41/LL Fferm Afonwen, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd
Share this agenda point
 1. Gwawr Teleri Hughes
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Stephen W. Churchman
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Gruffydd Williams
 6. Cyng Elwyn Edwards
5 i) Cais Rhif C18/1055/41/LL Bryn Hyfryd, Chwilog, Pwllheli
Share this agenda point
 1. Gwawr Teleri Hughes
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Eric Merfyn Jones
 4. Cyng Elwyn Edwards