Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 4 Mawrth 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
 1. Gareth Roberts
 2. Gareth Roberts
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Share this agenda point
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Share this agenda point
 1. Cyng Gruffydd Williams
 2. Cyng Gruffydd Williams
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Gruffydd Williams
 6. Cyng Gruffydd Williams
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Eirwyn Williams
 10. Cyng Eirwyn Williams
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Rhun Ap Gareth
 14. Rhun Ap Gareth
 15. Cyng Elwyn Edwards
 16. Cyng Elwyn Edwards
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
4 COFNODION
Share this agenda point
4 COFNODION
Share this agenda point
5 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Share this agenda point
5 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Share this agenda point
5 a) Cais Rhif C18/0871/35/LL Eiriannedd, Rhos Bach, Criccieth
5 a) Cais Rhif C18/0871/35/LL Eiriannedd, Rhos Bach, Criccieth
Share this agenda point
 1. Gwawr Teleri Hughes
 2. Gwawr Teleri Hughes
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Berwyn Parry Jones
 6. Cyng Berwyn Parry Jones
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Dilwyn Lloyd
 10. Cyng Dilwyn Lloyd
 11. Cara Owen
 12. Cara Owen
 13. Cyng Elwyn Edwards
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Dilwyn Lloyd
 16. Cyng Dilwyn Lloyd
 17. Cyng Elwyn Edwards
 18. Cyng Elwyn Edwards
 19. Cyng Anne Lloyd Jones
 20. Cyng Anne Lloyd Jones
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Cyng Elwyn Edwards
 23. Gareth Jones
 24. Gareth Jones
 25. Cyng Elwyn Edwards
 26. Cyng Elwyn Edwards
 27. Cyng Anne Lloyd Jones
 28. Cyng Anne Lloyd Jones
 29. Rhun Ap Gareth
 30. Rhun Ap Gareth
 31. Cyng Elwyn Edwards
 32. Cyng Elwyn Edwards
 33. Cyng Gruffydd Williams
 34. Cyng Gruffydd Williams
 35. Cyng Elwyn Edwards
 36. Cyng Elwyn Edwards
 37. Cara Owen
 38. Cara Owen
 39. Cyng Elwyn Edwards
 40. Cyng Elwyn Edwards
 41. Cyng Gruffydd Williams
 42. Cyng Gruffydd Williams
 43. Cyng Elwyn Edwards
 44. Cyng Elwyn Edwards
 45. Gareth Jones
 46. Gareth Jones
 47. Cyng Elwyn Edwards
 48. Cyng Elwyn Edwards
 49. Cyng Edgar Wyn Owen
 50. Cyng Edgar Wyn Owen
 51. Cyng Elwyn Edwards
 52. Cyng Elwyn Edwards
 53. Cyng Huw Wyn Jones
 54. Cyng Huw Wyn Jones
 55. Cyng Elwyn Edwards
 56. Cyng Elwyn Edwards
 57. Cyng Berwyn Parry Jones
 58. Cyng Berwyn Parry Jones
 59. Cyng Elwyn Edwards
 60. Cyng Elwyn Edwards
5 b) Cais Rhif C18/1080/43/LL Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli
5 b) Cais Rhif C18/1080/43/LL Parc Carafanau a Cwrs Golff Gwynus, Pistyll, Pwllheli
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cara Owen
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Siaradwr - Speaker 1
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cara Owen
 14. Cara Owen
 15. Cyng Elwyn Edwards
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Anne Lloyd Jones
 18. Cyng Anne Lloyd Jones
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Cyng Elwyn Edwards
 21. Cyng Berwyn Parry Jones
 22. Cyng Berwyn Parry Jones
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Elwyn Edwards
5 c) Cais Rhif C18/1206/14/LL 10, Cefn Hendre, Caernarfon
5 c) Cais Rhif C18/1206/14/LL 10, Cefn Hendre, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cara Owen
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
5 d) Cais Rhif C19/0059/39/LL Tegfan Bach, Lon Gwydryn, Abersoch, Pwllheli
5 d) Cais Rhif C19/0059/39/LL Tegfan Bach, Lon Gwydryn, Abersoch, Pwllheli
Share this agenda point
 1. Gwawr Teleri Hughes
 2. Gwawr Teleri Hughes
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Siaradwr - Speaker 1
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Elwyn Edwards