Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi
Dydd Iau, 21 Mawrth 2019 at 10:30am 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Beth Lawton
 2. Cyng/Cllr Beth Lawton
 3. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 4. Cyng/Cllr Beth Lawton
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Share this agenda point
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
4 COFNODION
Share this agenda point
5 YMGYNGHORIAD AR Y COD DRAFFT ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A'R RHEOLIADAU ARFAETHEDIG
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Aled Evans
 2. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
4 COFNODION
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Beth Lawton
5 YMGYNGHORIAD AR Y COD DRAFFT ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A'R RHEOLIADAU ARFAETHEDIG
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Cyng/Cllr Beth Lawton
 3. Cyng/Cllr Beth Lawton
 4. Ffion Edwards Ellis
 5. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 6. Ffion Edwards Ellis
 7. Cyng/Cllr Gareth Williams
 8. Ffion Edwards Ellis
 9. Cyng/Cllr Mair Rowlands
 10. Ffion Edwards Ellis
 11. Cyng/Cllr Beth Lawton
 12. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 13. Cyng/Cllr Cai Larsen
 14. Cyng/Cllr Beth Lawton
 15. Ffion Edwards Ellis
 16. Cyng/Cllr Cai Larsen
 17. Ffion Edwards Ellis
 18. Cyng/Cllr Cai Larsen
 19. Ffion Edwards Ellis
 20. Garem Jackson
 21. Ffion Edwards Ellis
 22. Cyng/Cllr Cai Larsen
 23. Ffion Edwards Ellis
 24. Cyng/Cllr Beth Lawton
 25. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 26. Ffion Edwards Ellis
 27. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 28. Ffion Edwards Ellis
 29. Cyng/Cllr Mair Rowlands
 30. Cyng/Cllr Beth Lawton
 31. Dilwyn Elis Hughes
 32. Cyng/Cllr Beth Lawton
 33. Ffion Edwards Ellis
 34. Cyng/Cllr Judith Humphreys
 35. Cyng/Cllr Beth Lawton
 36. Ffion Edwards Ellis
 37. Garem Jackson
 38. Cyng/Cllr Beth Lawton
 39. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 40. Cyng/Cllr Beth Lawton
 41. Ffion Edwards Ellis
 42. Cyng/Cllr Beth Lawton
 43. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 44. Garem Jackson
 45. Cyng/Cllr Beth Lawton
 46. Garem Jackson
6 SWYDDFEYDD ADDYSG ARDAL - PROSIECTAU LLEIHAU BAICH
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Beth Lawton
 2. Garem Jackson
 3. Cyng/Cllr Beth Lawton
 4. Garem Jackson
 5. Cyng/Cllr Beth Lawton
 6. Cyng/Cllr Cai Larsen
 7. Garem Jackson
 8. Cyng/Cllr Beth Lawton
 9. Cyng/Cllr Aled Evans
 10. Cyng/Cllr Beth Lawton
 11. Garem Jackson
 12. Cyng/Cllr Beth Lawton
 13. Garem Jackson
 14. Cyng/Cllr Beth Lawton
 15. Debbie Jones
 16. Garem Jackson
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Cyng/Cllr Aled Evans
 19. Cyng/Cllr Beth Lawton
 20. Garem Jackson
 21. Cyng/Cllr Beth Lawton
 22. Cyng/Cllr Aled Evans
 23. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 24. Cyng/Cllr Cai Larsen
 25. Cyng/Cllr Beth Lawton
 26. Debbie Jones
 27. Cyng/Cllr Cai Larsen
 28. Cyng/Cllr Beth Lawton
 29. Dilwyn Elis Hughes
 30. Cyng/Cllr Beth Lawton
 31. Garem Jackson
 32. Cyng/Cllr Beth Lawton
 33. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 34. Cyng/Cllr Beth Lawton
 35. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 36. Cyng/Cllr Beth Lawton
 37. Garem Jackson
 38. Cyng/Cllr Beth Lawton
 39. Vera Jones
 40. Cyng/Cllr Beth Lawton
7 ADRODDIAD BLYNYDDOL ADDYSG 2017-18
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Garem Jackson
 3. Cyng/Cllr Beth Lawton
 4. Cyng/Cllr Aled Evans
 5. Garem Jackson
 6. Cyng/Cllr Beth Lawton
 7. Cyng/Cllr Beth Lawton
 8. Dilwyn Elis Hughes
 9. Garem Jackson
 10. Cyng/Cllr Beth Lawton
 11. Garem Jackson
 12. Cyng/Cllr Beth Lawton
 13. Garem Jackson
 14. Cyng/Cllr Beth Lawton
 15. Garem Jackson
 16. Cyng/Cllr Beth Lawton
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Karen Vaughan Jones
 19. Garem Jackson
 20. Cyng/Cllr Beth Lawton
 21. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 22. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 23. Garem Jackson
 24. Cyng/Cllr Beth Lawton
 25. Cyng/Cllr Aled Evans
 26. Garem Jackson
 27. Cyng/Cllr Beth Lawton
 28. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 29. Garem Jackson
 30. Cyng/Cllr Beth Lawton
 31. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 32. Garem Jackson
 33. Cyng/Cllr Beth Lawton
 34. Owen Owens
 35. Cyng/Cllr Beth Lawton
 36. Owen Owens
 37. Cyng/Cllr Beth Lawton
 38. Diane Jones
 39. Cyng/Cllr Beth Lawton
 40. Cyng/Cllr Judith Humphreys
 41. Cyng/Cllr Beth Lawton
 42. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 43. Garem Jackson
 44. Cyng/Cllr Beth Lawton
 45. Diane Jones
 46. Cyng/Cllr Beth Lawton
 47. Garem Jackson
 48. Cyng/Cllr Beth Lawton
7 ADRODDIAD BLYNYDDOL ADDYSG 2017-18
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Beth Lawton
7 ADRODDIAD BLYNYDDOL ADDYSG 2017-18
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Beth Lawton
8 CAIS CYNLLUN TWF AR GYFER GOGLEDD CYMRU - DIWEDDARIAD CYNNYDD
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Beth Lawton
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Iwan Trefor Jones
 5. Cyng/Cllr Beth Lawton
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Iwan Trefor Jones
 8. Cyng/Cllr Beth Lawton
 9. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Beth Lawton
 12. Iwan Trefor Jones
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 15. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Cyng/Cllr Aled Evans
 19. Iwan Trefor Jones
 20. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 21. Cyng/Cllr Beth Lawton
 22. Cyng/Cllr Aled Evans
 23. Cyng/Cllr Beth Lawton
 24. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 25. Iwan Trefor Jones
 26. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 27. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 28. Cyng/Cllr Beth Lawton
 29. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 30. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 31. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 32. Iwan Trefor Jones
 33. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 34. Cyng/Cllr Beth Lawton
 35. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 36. Iwan Trefor Jones
 37. Cyng/Cllr Beth Lawton
 38. Iwan Trefor Jones
 39. Cyng/Cllr Beth Lawton
 40. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 41. Cyng/Cllr Beth Lawton
9 EFFAITH DIGWYDDIADAU YNG NGWYNEDD
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 3. Huw Edwin Jones
 4. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 5. Huw Edwin Jones
 6. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 7. Huw Edwin Jones
 8. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 9. Huw Edwin Jones
 10. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 11. Huw Edwin Jones
 12. Cyng/Cllr Judith Humphreys
 13. Cyng/Cllr Beth Lawton
 14. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 15. Cyng/Cllr Beth Lawton
 16. Huw Edwin Jones
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 19. Cyng/Cllr Beth Lawton
 20. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 21. Cyng/Cllr Beth Lawton
 22. Sioned Williams
 23. Cyng/Cllr Beth Lawton
 24. Sioned Williams
 25. Cyng/Cllr Beth Lawton
 26. Huw Edwin Jones
 27. Cyng/Cllr Beth Lawton
 28. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 29. Cyng/Cllr Beth Lawton
 30. Webcast Finished