Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 20 Mai 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
 1. 68
 2. Rhun Ap Gareth
1 ETHOL CADEIRYDD
Share this agenda point
 1. Cyng Dilwyn Lloyd
 2. Gareth Jones
 3. Cyng Elwyn Edwards
2 ETHOL IS-GADEIRYDD
Share this agenda point
3 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
 1. Gareth Jones
 2. Cyng Elwyn Edwards
4 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Share this agenda point
5 MATERION BRYS
Share this agenda point
6 COFNODION
Share this agenda point
7 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Share this agenda point
7 a) Cais Rhif C18/0993/26/LL - Tir ger Hen Gapel, Ffordd Waunfawr, Caeathro, Caernarfon
Share this agenda point
 1. Idwal Williams
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Siaradwr - Speaker 1
 6. Rhun Ap Gareth
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Stephen W. Churchman
 9. Cyng Elwyn Edwards
 10. Idwal Williams
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Gruffydd Williams
 13. Cyng Elwyn Edwards
 14. Cara Owen
 15. Cyng Elwyn Edwards
 16. Cyng Berwyn Parry Jones
 17. Cyng Elwyn Edwards
 18. Cara Owen
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Cyng Louise Hughes
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Idwal Williams
 23. Cyng Elwyn Edwards
7 b) Cais Rhif C19/0169/19/AM - Gypsy Wood, Bontnewydd
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Dilwyn Lloyd
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Simon Glyn
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Rhun Ap Gareth
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cara Owen
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Simon Glyn
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cyng Owain Williams
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Anne Lloyd Jones
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Elwyn Edwards
 18. Gareth Jones
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Gareth Jones
 21. Gareth Jones
 22. Cyng Elwyn Edwards
7 c) Cais Rhif C19/0087/25/R3 - Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Penrhosgarnedd
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Simon Glyn
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cara Owen
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cyng Huw Wyn Jones
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cara Owen
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Louise Hughes
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cara Owen
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Stephen W. Churchman
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cara Owen
 18. Cyng Elwyn Edwards
7 d) Cais Rhif C19/0149/46/LL - Congl y Cae, Llangwnadl, Pwllheli
Share this agenda point
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
7 e) Cais Rhif C19/0328/11/LL - 33, Bryn Eithinog, Bangor
Share this agenda point
 1. Idwal Williams
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Anne Lloyd Jones
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cyng Huw Wyn Jones
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cara Owen
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Huw Wyn Jones
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cara Owen
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Dilwyn Lloyd
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Elwyn Edwards
 19. Cara Owen
 20. Cyng Elwyn Edwards
 21. Idwal Williams
 22. Cyng Elwyn Edwards
 23. Rhun Ap Gareth
 24. Cyng Elwyn Edwards
 25. Cyng Berwyn Parry Jones
 26. Cyng Elwyn Edwards
 27. Gareth Jones
 28. Cyng Elwyn Edwards
 29. Cyng Elwyn Edwards
 30. Gareth Jones
 31. Cyng Louise Hughes
 32. Cyng Elwyn Edwards
 33. Rhun Ap Gareth
 34. Cyng Elwyn Edwards
 35. Cyng Stephen W. Churchman
 36. Cyng Elwyn Edwards
 37. Gareth Jones
 38. Cyng Elwyn Edwards
 39. Gareth Jones
 40. Cyng Stephen W. Churchman
 41. Cyng Elwyn Edwards
 42. Cyng Gruffydd Williams
 43. Cara Owen
 44. Cyng Elwyn Edwards
 45. Cyng Simon Glyn
 46. Cyng Elwyn Edwards
 47. Cyng Eric Merfyn Jones
 48. Cyng Elwyn Edwards
 49. Cyng Gareth A. Roberts
 50. Cyng Elwyn Edwards
 51. Cyng Simon Glyn
 52. Cara Owen
 53. Cyng Elwyn Edwards
 54. Cyng Anne Lloyd Jones
 55. Cyng Elwyn Edwards