Y Cyngor - Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cyngor
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Hefin Underwood
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
2 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Alwyn Gruffydd
 2. Iwan Evans
 3. Cyng Alwyn Gruffydd
 4. Iwan Evans
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Berwyn Parry Jones
 7. Cyng Cai Larsen
 8. Iwan Evans
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
4 CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dyfrig L Siencyn
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Mr Dilwyn Wiliams
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
5 GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
7 CWESTIYNAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Owain Williams
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Dyfrig L Siencyn
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
 5. Cyng Owain Williams
 6. Cyng Edgar Wyn Owen
 7. Cyng Kevin Morris Jones
 8. Cyng Edgar Wyn Owen
 9. Cyng Gareth Thomas
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Peter A. Garlick
 12. Cyng Kevin Morris Jones
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Gareth Thomas
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
 16. Cyng Louise Hughes
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Gareth Griffith
 19. Cyng Edgar Wyn Owen
 20. Cyng Louise Hughes
 21. Cyng Edgar Wyn Owen
 22. Cyng Gareth Griffith
 23. Cyng Edgar Wyn Owen
 24. Cyng Elin Walker Jones
 25. Cyng Edgar Wyn Owen
 26. Cyng Nia Jeffreys
 27. Cyng Edgar Wyn Owen
 28. Cyng Elin Walker Jones
 29. Cyng Edgar Wyn Owen
 30. Cyng Nia Jeffreys
 31. Cyng Edgar Wyn Owen
 32. Cyng Nia Jeffreys
 33. Cyng Edgar Wyn Owen
 34. Cyng Dyfrig L Siencyn
 35. Cyng Edgar Wyn Owen
 36. Cyng Nia Jeffreys
 37. Cyng Edgar Wyn Owen
 38. Cyng Edgar Wyn Owen
8 STRATEGAETH TAI
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Craig ab Iago
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Stephen W. Churchman
 4. Cyng Craig ab Iago
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Dafydd L. Edwards
 7. Cyng Edgar Wyn Owen
 8. Cyng Aeron M. Jones
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Craig ab Iago
 11. Cyng Edgar Wyn Owen
 12. Cyng Dilwyn Lloyd
 13. Cyng Craig ab Iago
 14. Cyng Edgar Wyn Owen
 15. Cyng Eryl Jones-Williams
 16. Cyng Edgar Wyn Owen
 17. Cyng Alwyn Gruffydd
 18. Cyng Edgar Wyn Owen
 19. Cyng Craig ab Iago
 20. Cyng Louise Hughes
 21. Cyng Craig ab Iago
 22. Cyng Edgar Wyn Owen
 23. Cyng Gareth Thomas
 24. Cyng Edgar Wyn Owen
 25. Cyng Craig ab Iago
 26. Cyng Edgar Wyn Owen
9 ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD 2018/19
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dyfrig L Siencyn
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Aeron M. Jones
 4. Cyng Dyfrig L Siencyn
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Angela Ann Russell
 7. Cyng Edgar Wyn Owen
 8. Mr Dilwyn Wiliams
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Angela Ann Russell
 11. Cyng Edgar Wyn Owen
 12. Cyng Eryl Jones-Williams
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Dyfrig L Siencyn
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
10 ADDASIAD I BOLISI TAL Y CYNGOR 2019/20
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Nia Jeffreys
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
11 GOSOD CYFLOG SWYDD CYFARWYDDWR RHAGLEN BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Nia Jeffreys
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Dyfrig L Siencyn
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
 5. Cyng Eric Merfyn Jones
 6. Cyng Edgar Wyn Owen
 7. Cyng Dyfrig L Siencyn
 8. Mr Dilwyn Wiliams
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Alwyn Gruffydd
 11. Cyng Edgar Wyn Owen
 12. Cyng Dyfrig L Siencyn
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Owain Williams
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
 16. Mr Dilwyn Wiliams
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Aeron M. Jones
 19. Cyng Edgar Wyn Owen
12 ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2018/19
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Dr Einir Young
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Angela Ann Russell
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
 5. Dr Einir Young
 6. Cyng Edgar Wyn Owen
 7. Iwan Evans
 8. Cyng Edgar Wyn Owen
 9. Cyng Angela Ann Russell
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Dr Einir Young
 12. Iwan Evans
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Alwyn Gruffydd
 15. Iwan Evans
 16. Cyng Edgar Wyn Owen
13 PENODI AELOD ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Aeron M. Jones
 4. Iwan Evans
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Iwan Evans
14 PORTFFOLIOS CABINET
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
15 ABSENOLDEB AELOD O'R CYNGOR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Geraint Owen
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
16 ADOLYGIAD O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL Y CYNGOR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Geraint Owen
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
17 a) Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Nia Jeffreys
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Nia Jeffreys
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng Eryl Jones-Williams
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
 5. Cyng Catrin Wager
 6. Cyng Mair Rowlands
 7. Cyng Edgar Wyn Owen
 8. Cyng Stephen W. Churchman
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Alwyn Gruffydd
 11. Cyng Edgar Wyn Owen
 12. Cyng Louise Hughes
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Catrin Wager
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
 16. Cyng Craig ab Iago
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Cai Larsen
 19. Cyng Edgar Wyn Owen
 20. Cyng Beth Lawton
 21. Cyng Edgar Wyn Owen
 22. Cyng Dafydd Meurig
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Edgar Wyn Owen
 25. Cyng Dafydd Meurig
 26. Cyng Edgar Wyn Owen
 27. Cyng Owain Williams
 28. Cyng Edgar Wyn Owen
 29. Cyng Keith Jones
 30. Cyng Edgar Wyn Owen
 31. Cyng Dyfrig L Siencyn
 32. Cyng Edgar Wyn Owen
17 b) Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Elwyn Edwards
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Annwen Hughes
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Edgar Wyn Owen
18 YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Webcast Finished