Pwyllgor Craffu Gofal
Dydd Iau, 12 Medi 2019 at 10:30am 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
 1. Vera Jones
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Cyng/Cllr Angela Russell
 4. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 5. Cyng/Cllr Eryl Jones-Williams
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Share this agenda point
 1. Vera Jones
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Cyng/Cllr Eryl Jones-Williams
 4. Cyng/Cllr Dewi Roberts
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
4 COFNODION
Share this agenda point
5 ADRODDIAD YMCHWIL CEFNOGI POBL ANABL YN GWYNEDD
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Menna Baines
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Bethan Richardson
 4. Cyng/Cllr Beth Lawton
 5. Cyng/Cllr Menna Baines
 6. Bethan Richardson
 7. Cyng/Cllr Menna Baines
 8. Cyng/Cllr Beth Lawton
 9. Cyng/Cllr Anwen Davies
 10. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 11. Cyng/Cllr Beth Lawton
 12. Cyng/Cllr Alan Jones Evans
 13. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 14. Cyng/Cllr Beth Lawton
 15. Bethan Richardson
 16. Cyng/Cllr Alan Jones Evans
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Cyng/Cllr Angela Russell
 19. Cyng/Cllr Beth Lawton
 20. Vera Jones
 21. Cyng/Cllr Beth Lawton
 22. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 23. Cyng/Cllr Beth Lawton
 24. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 25. Cyng/Cllr Beth Lawton
 26. Aled Davies
 27. Cyng/Cllr Beth Lawton
 28. Aled Davies
 29. Cyng/Cllr Beth Lawton
 30. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 31. Cyng/Cllr Beth Lawton
 32. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 33. Cyng/Cllr Beth Lawton
 34. Webcast has finished