Y Cabinet
Dydd Mawrth, 17 Medi 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
1 YMDDIHEURIADAU
Share this agenda point
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Share this agenda point
3 MATERION BRYS
Share this agenda point
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Share this agenda point
5 COFNODION CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR 16 AR 23 GORFFENNAF 2019
6 ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFLOGAETH
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 4. Geraint Owen
 5. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 6. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 7. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 8. Geraint Owen
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Dilwyn O Williams
 11. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
7 YSGOL ABERSOCH
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 2. Gwern ap Rhisiart
 3. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 4. Cyng/Cllr Catrin Wager
 5. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 6. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 7. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 8. Gwern ap Rhisiart
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Peter Simpson
 11. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 12. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 13. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
8 ADRODDIAD YMCHWILIAD CRAFFU AR ORFODAETH GWASTRAFF
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Catrin Wager
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Geraint Owen
 4. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 5. Iwan Evans
 6. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 7. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 8. Cyng/Cllr Catrin Wager
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Geraint Owen
 11. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 12. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 13. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 14. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 15. Cyng/Cllr Catrin Wager
 16. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 17. Geraint Owen
 18. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 19. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 20. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 21. Cyng/Cllr Catrin Wager
 22. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 23. Geraint Owen
 24. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 25. Cyng/Cllr Catrin Wager
 26. Gwern ap Rhisiart
 27. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 28. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 29. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 30. Cyng/Cllr Catrin Wager
 31. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
9 TROSOLWG ARBEDION 2019/20: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 4. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 5. Cyng/Cllr Catrin Wager
 6. Dilwyn O Williams
 7. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 8. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 9. Dilwyn O Williams
 10. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 11. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 12. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 13. Dafydd L Edwards
 14. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 15. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 16. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 17. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 18. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
10 CYTUNDEB CYLLIDEB GYFUN AR GYFER LLETY CARTREFI GOFAL I BOBL HYN 2019-20
Share this agenda point
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Iwan Evans
 4. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 5. Dafydd L Edwards
 6. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 7. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 8. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
11 ADOLYGIAD RHEOLAETHOL
Share this agenda point
 1. Dilwyn O Williams
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Webcast Finished