Y Cabinet - Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 MEDI 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 6. Iwan Evans
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
6 GORCHYMUN GWARCHOD MANNAU CYHOEDDUS BANGOR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Catherine E Roberts
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 8. Catherine E Roberts
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Cyng/Cllr Catrin Wager
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Rebeca Jones
 15. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
7 ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Rebeca Jones
 3. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Rebeca Jones
 7. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 8. Gareth Jones
 9. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Gareth Jones
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Rebeca Jones
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
8 CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Cyng/Cllr Catrin Wager
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Dilwyn O Williams
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Ioan Thomas
9 RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Dafydd L Edwards
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Dafydd L Edwards
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Dilwyn O Williams
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Dafydd L Edwards
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn