Pwyllgor Cynllunio - Dydd Llun, 21 Hydref 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 21 Hydref 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cadeirydd
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Elwyn Edwards
 2. Cyng Anne Lloyd Jones
 3. Cyng Elin Walker Jones
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Anne Lloyd Jones
 6. Cyng Elwyn Edwards
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Elin Walker Jones
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Elwyn Edwards
5 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 a) Cais Rhif C19/0556/21/LL Fferm Talybont Uchaf, Tal y Bont, Bangor
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cyng Anne Lloyd Jones
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Owain Williams
 13. Cyng Elwyn Edwards
 14. Cyng Eric Merfyn Jones
 15. Cyng Elwyn Edwards
 16. Cyng Elin Walker Jones
 17. Cyng Elwyn Edwards
 18. Cyng Stephen W. Churchman
 19. Cyng Elwyn Edwards
 20. Cyng Louise Hughes
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Gareth Roberts
 23. Gareth Jones
 24. Cyng Elwyn Edwards
 25. Cyng Dilwyn Lloyd
 26. Cara Owen
 27. Cyng Elwyn Edwards
 28. Rhun Ap Gareth
 29. Cyng Elwyn Edwards
 30. Cyng Owain Williams
 31. Cyng Elwyn Edwards
 32. Cyng Louise Hughes
 33. Gareth Jones
 34. Cyng Elwyn Edwards
 35. Cyng Simon Glyn
 36. Cara Owen
 37. Cyng Elwyn Edwards
 38. Cyng Owain Williams
 39. Cyng Elwyn Edwards
 40. Gareth Jones
 41. Cyng Elwyn Edwards
 42. Cyng Edgar Wyn Owen
 43. Cyng Anne Lloyd Jones
 44. Cyng Elwyn Edwards
 45. Cyng Edgar Wyn Owen
 46. Cyng Elwyn Edwards
 47. Cyng Simon Glyn
 48. Cyng Elwyn Edwards
 49. Cyng Edgar Wyn Owen
 50. Cyng Elwyn Edwards
5 b) Cais Rhif C19/0398/11/LL Blakemore Cash and Carry, Ffordd Caernarfon, Bangor
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
5 c) Cais Rhif C19/0716/25/LL Ty Menai and Llwyn Brain, Ffordd Penlan, Parc Menai
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Gareth Jones
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Gareth Jones
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Anne Lloyd Jones
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cara Owen
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Webcast Finished