Y Cabinet - Dydd Mawrth, 5 Tachwedd 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 5 Tachwedd 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng. Aled W Jones
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 YSGOL LLANAELHAEARN
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 2. Garem Jackson
 3. Gwern ap Rhisiart
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng. Aled W Jones
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 8. Gwern ap Rhisiart
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Garem Jackson
 15. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 16. Cyng/Cllr Catrin Wager
 17. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 18. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 19. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
7 ARBEDION TEITHIO STAFF CYNGOR GWYNEDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Dafydd W Williams
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Dilwyn O Williams
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Dafydd L Edwards
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Dilwyn O Williams
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
8 FFRAWMAITH DATBYGLU CENEDLAETHOL:YMGYNGHORIAD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Gwern ap Rhisiart
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 14. Gwern ap Rhisiart
 15. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 16. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 17. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 18. Webcast Finished