Pwyllgor Craffu Gofal - Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019 at 10:30am - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Craffu Gofal
Dydd Iau, 14 Tachwedd 2019 at 10:30am 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Eryl Jones Williams
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Cyng/Cllr Gareth Jones
 4. Aled Davies
 5. Cyng/Cllr Dewi Roberts
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Llywela Owain
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
4 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 ARBEDION 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig Roberts
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 4. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 5. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 6. Marian Parry Hughes
 7. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 8. Dafydd Gibbard
 9. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 10. Cyng/Cllr Cai Larsen
 11. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 12. Dafydd Gibbard
 13. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 14. Cyng/Cllr Gareth Jones
 15. Dafydd Gibbard
 16. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 17. Dafydd Gibbard
 18. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 19. Dafydd Gibbard
 20. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 21. Cyng/Cllr Dafydd Meurig Roberts
 22. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 23. Aled Davies
 24. Dilwyn Williams
 25. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 26. Aled Davies
 27. Cyng/Cllr Beth Lawton
 28. Dilwyn Williams
 29. Cyng/Cllr Beth Lawton
 30. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 31. Cyng/Cllr Dafydd Meurig Roberts
 32. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 33. Cyng/Cllr Eryl Jones Williams
 34. Cyng/Cllr Dafydd Meurig Roberts
 35. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 36. Cyng/Cllr Eryl Jones Williams
 37. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 38. Aled Davies
 39. Cyng/Cllr Eryl Jones Williams
 40. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 41. Aled Davies
 42. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 43. Cyng/Cllr Dafydd Meurig Roberts
 44. Aled Davies
 45. Cyng/Cllr Dewi Roberts
6 ADRODDIAD BLYNYDDOL AR YMDRIN Â CHWYNION GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2018-2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 a) Adroddiad Blynyddol ar ymdrin â chwynion a cheisiadau gwybodaeth gan yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd ar gyfer 2018 - 19
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 2. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 3. Meilys Smith
 4. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 5. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 6. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 7. Marian Parry Hughes
 8. Dafydd Paul
 9. Marian Parry Hughes
 10. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 11. Dilwyn Williams
 12. Cyng/Cllr Beth Lawton
 13. Dafydd Paul
 14. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 15. Dafydd Paul
 16. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 17. Dafydd Paul
 18. Cyng/Cllr Angela Russell
 19. Dafydd Paul
 20. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 21. Cyng/Cllr Gareth Jones
 22. Dafydd Paul
 23. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 24. Dafydd Paul
 25. Cyng/Cllr Alan Jones Evans
 26. Dafydd Paul
 27. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 28. Cyng/Cllr Linda Ann Jones
 29. Cyng/Cllr Angela Russell
 30. Dafydd Paul
 31. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 32. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 33. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 34. Aled Davies
 35. Marian Parry Hughes
 36. Cyng/Cllr Beth Lawton
 37. Marian Parry Hughes
 38. Aled Davies
 39. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 40. Cyng/Cllr Eryl Jones Williams
 41. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 42. Cyng/Cllr Beth Lawton
7 PROSIECT GOFAL CARTREF
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 2. Marian Parry Hughes
 3. Cyng/Cllr Beth Lawton
 4. Cyng/Cllr Menna Baines
 5. Marian Parry Hughes
 6. Cyng/Cllr Beth Lawton
 7. Cyng/Cllr Anwen Hughes
 8. Marian Parry Hughes
 9. Cyng/Cllr Beth Lawton
 10. Marian Parry Hughes
 11. Aled Davies
 12. Cyng/Cllr Beth Lawton
 13. Marian Parry Hughes
 14. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 15. Cyng/Cllr Beth Lawton
 16. Marian Parry Hughes
 17. Cyng/Cllr Beth Lawton
 18. Aled Davies
 19. Cyng/Cllr Beth Lawton
 20. Webcast Finished