Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Dydd Iau, 21 Tachwedd 2019 at 10:30am - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi
Dydd Iau, 21 Tachwedd 2019 at 10:30am 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Aled Evans
 2. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 2. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
4 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Llyr B Jones
 2. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 3. Llyr B Jones
 4. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 5. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 6. Llyr B Jones
 7. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 8. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 9. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 10. Llyr B Jones
 11. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 12. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 13. Cyng/Cllr Aled Evans
 14. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 15. Cyng/Cllr Aled Evans
 16. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 17. Llyr B Jones
 18. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 19. Sioned Williams
 20. Cyng/Cllr Aled Evans
 21. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 22. Llyr B Jones
 23. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 24. Llyr B Jones
 25. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 26. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 27. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 28. Llyr B Jones
 29. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 30. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 31. Llyr B Jones
 32. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 33. Cyng/Cllr Aled Evans
 34. Sioned Williams
 35. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 36. Sioned Williams
 37. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 38. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 39. Llyr B Jones
 40. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 41. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 42. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 43. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 44. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 45. Llyr B Jones
 46. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 47. Cyng/Cllr Edgar Owen
 48. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
6 CEFNOGI BUSNESAU GWYNEDD I YMATEB I BREXIT
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Colin Morris
 2. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 3. Colin Morris
 4. Cyng/Cllr Cai Larsen
 5. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 6. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 7. Sioned Williams
 8. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 9. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 10. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 11. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 12. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 13. Sioned Williams
 14. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 15. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 16. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 17. Colin Morris
 18. Sioned Williams
 19. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
7 ARBEDION 2020/21 - ADRAN ADDYSG AC YSGOLION AC ADRAN ECONOMI A CHYMUNED
7 ARBEDION 2020/21 - ADRAN ADDYSG AC YSGOLION AC ADRAN ECONOMI A CHYMUNED
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 2. Sioned Williams
 3. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 4. Sioned Williams
 5. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 6. Dafydd L Edwards
 7. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 8. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 9. Cyng/Cllr Cai Larsen
 10. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 11. Garem Jackson
 12. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 13. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 14. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 15. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 16. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 17. Cyng/Cllr Cai Larsen
 18. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 19. Garem Jackson
 20. Cyng/Cllr Cai Larsen
 21. Garem Jackson
 22. Cyng/Cllr Cai Larsen
 23. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 24. Garem Jackson
 25. Cyng/Cllr Cai Larsen
 26. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 27. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 28. Dilwyn Williams
 29. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 30. Dilwyn Elis Hughes
 31. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 32. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 33. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 34. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 35. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 36. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 37. Dilwyn Williams
 38. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 39. Cyng/Cllr Gareth Jones
 40. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 41. Garem Jackson
 42. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 43. Cemlyn Williams
 44. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 45. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 46. Garem Jackson
 47. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 48. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 49. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 50. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 51. Cyng/Cllr Cai Larsen
 52. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 53. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 54. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 55. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 56. Cyng/Cllr Cai Larsen
 57. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 58. Cyng/Cllr Cai Larsen
 59. Dilwyn Williams
 60. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 61. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 62. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 63. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 64. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 65. Garem Jackson
 66. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 67. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 68. Cyng/Cllr Judith Humphreys
 69. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 70. Dilwyn Williams
 71. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 72. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 73. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 74. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 75. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
8 AMLINELLIAD O'R CYNLLUN TRAC YNG NGWYNEDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Elwyn Jones
 2. Garem Jackson
 3. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 4. Ffion Edwards Ellis
 5. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 6. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 7. Ffion Edwards Ellis
 8. Ffion Edwards Ellis
 9. Cemlyn Williams
 10. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 11. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 12. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 13. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 14. Cemlyn Williams
 15. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 16. Garem Jackson
 17. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 18. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 19. Ffion Edwards Ellis
 20. Cyng/Cllr Selwyn Griffiths
 21. Ffion Edwards Ellis
 22. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 23. Cyng/Cllr Judith Humphreys
 24. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 25. Ffion Edwards Ellis
 26. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 27. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 28. Ffion Edwards Ellis
 29. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 30. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 31. Ffion Edwards Ellis
 32. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 33. Cemlyn Williams
 34. Debbie Jones
 35. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 36. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 37. Ellen Rowlands
 38. Ellen Rowlands
 39. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 40. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 41. Ellen Rowlands
 42. Cyng/Cllr Dewi Roberts
 43. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 44. Cemlyn Williams
 45. Cyng/Cllr Elwyn Jones
 46. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 47. Cyng/Cllr Alwyn Gruffydd
 48. Ellen Rowlands
 49. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 50. Cyng/Cllr Elin Walker Jones
 51. Ellen Rowlands
 52. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 53. Garem Jackson
 54. Cyng/Cllr Paul Rowlinson
 55. Webcast Finished