Y Cabinet - Dydd Mawrth, 26 Tachwedd 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 26 Tachwedd 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 5 TACHWEDD 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2020-24
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Delyth Williams
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 15. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 17. Delyth Williams
 18. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 19. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 20. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
7 ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 4. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Morwena Edwards
 7. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Morwena Edwards
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Dilwyn O Williams
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 15. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn