Pwyllgor Craffu Cymunedau - Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2019 at 10:15am - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Craffu Cymunedau
Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2019 at 10:15am 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 2. Cyng/Cllr Elfed Roberts
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 DIWEDDARIAD BLYNYDDOL GAN Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL (GWYNEDD A MÔN)
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Catherine Roberts
 2. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 3. Cyng/Cllr Glyn Daniels
 4. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 5. Catherine Roberts
 6. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 7. Cyng/Cllr Stephen Churchman
 8. Catherine Roberts
 9. Cyng/Cllr Owain Williams
 10. Catherine Roberts
 11. Cyng/Cllr Owain Williams
 12. Catherine Roberts
 13. Cyng/Cllr Edgar Owen
 14. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 15. Catherine Roberts
 16. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 17. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 18. Catherine Roberts
 19. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 20. Catherine Roberts
 21. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 22. Cyng/Cllr Stephen Churchman
 23. Cyng/Cllr Owain Williams
 24. Catherine Roberts
 25. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 26. Cyng/Cllr Owain Williams
 27. Cyng/Cllr Angela Russell
 28. Catherine Roberts
 29. Cyng/Cllr Angela Russell
 30. Catherine Roberts
 31. Cyng/Cllr Angela Russell
 32. Catherine Roberts
 33. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 34. Cyng/Cllr Elwyn Jones
 35. Catherine Roberts
 36. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 37. Cyng/Cllr Edgar Owen
 38. Catherine Roberts
 39. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 40. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 41. Catherine Roberts
 42. Cyng/Cllr Elfed Roberts
6 STRWYTHUR LLYWODRAETHIANT A THREFNIADAU CYFLAWNI BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Dyfrig Siencyn
 2. Nonn Hughes
 3. Dafydd Williams
 4. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 5. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 6. Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 8. Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 10. Cyng/Cllr Gethin Glyn Williams
 11. Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 13. Cyng/Cllr Gethin Glyn Williams
 14. Cyng/Cllr Angela Russell
 15. Dyfrig Siencyn
 16. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 17. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 18. Dyfrig Siencyn
 19. Cyng/Cllr Owain Williams
 20. Dyfrig Siencyn
 21. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 22. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 23. Nonn Hughes
 24. Dafydd Williams
 25. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 26. Dyfrig Siencyn
 27. Cyng/Cllr Elfed Roberts
7 CYNIGION ARBEDION YR ADRAN AMGYLCHEDD, ADRAN PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL AC YR ADRAN YMGYNGHORIAETH I DDYGYMOD GYDA'U CYFRAN O'R BWLCH £2M POSIB YNG NGHYLLIDEB 2020/21.
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Catrin Wager
 2. Huw Williams
 3. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 4. Huw Williams
 5. Cyng/Cllr Catrin Wager
 6. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 7. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 8. Cyng/Cllr Owain Williams
 9. Dilwyn Williams
 10. Cyng/Cllr Owain Williams
 11. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 12. Cyng/Cllr Catrin Wager
 13. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 14. Steffan Jones
 15. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 16. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 17. Steffan Jones
 18. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 19. Cyng/Cllr Gethin Glyn Williams
 20. Steffan Jones
 21. Cyng/Cllr Catrin Wager
 22. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 23. Cyng/Cllr Gareth Griffith
 24. Cyng/Cllr Gethin Glyn Williams
 25. Dafydd Williams
 26. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 27. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 28. Dafydd Williams
 29. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 30. Dafydd Williams
 31. Cyng/Cllr Elfed Roberts
8 TAI HAF A CHYNLLUNIO
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Griffith
 2. Gareth Jones
 3. Cyng/Cllr Owain Williams
 4. Gareth Jones
 5. Dafydd Williams
 6. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 7. Gareth Jones
 8. Dafydd Williams
 9. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 10. Cyng/Cllr Gruffydd Williams
 11. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 12. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 13. Dafydd Williams
 14. Gareth Jones
 15. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 16. Dafydd Williams
 17. Gareth Jones
 18. Cyng/Cllr Berwyn Parry Jones
 19. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 20. Cyng/Cllr Angela Russell
 21. Gareth Jones
 22. Dafydd Williams
 23. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 24. Cyng/Cllr Edgar Owen
 25. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 26. Cyng/Cllr Kevin Morris Jones
 27. Cyng/Cllr Gareth Griffith
 28. Cyng/Cllr Elfed Roberts
 29. Webcast Finished