Y Cabinet - Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Sion Huws
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 26 TACHWEDD 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 CYMERADWYO CYFLWYNIAD ENWEBIAD TREFTADAETH Y BYD TIRLUN LLECHI GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU I UNESCO
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Roland Jones
 3. Cyng/Cllr Catrin Wager
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Catrin Wager
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Roland Jones
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 15. Cyng/Cllr Catrin Wager
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 17. Roland Jones
 18. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 19. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 20. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 21. Cyng/Cllr Gareth Thomas
7 CYFRANIAD CYLLID GAN GYNGOR GWYNEDD I ELUSEN AMGUEDDFA LLOYD GEORGE
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Iwan Evans
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Iwan Evans
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Cyng/Cllr Catrin Wager
 15. Cyng/Cllr Catrin Wager
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 17. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 18. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 19. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 20. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 21. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 22. Dilwyn O Williams
 23. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
8 CYNIGION ARBEDION A CHYLLIDEB Y CYNGOR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Ffion Evans
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Ffion Evans
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Dilwyn O Williams
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 15. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 16. Cyng/Cllr Catrin Wager
 17. Iwan Evans
 18. Cyng/Cllr Catrin Wager
 19. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 20. Cyng/Cllr Cemlyn Williams
 21. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 22. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 23. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 24. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 25. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 26. Dilwyn O Williams
 27. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
9 YMATEB CYNGOR GWYNEDD I BIL LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
10 LLYTHYR BLYNYDDOL YR OMBWDSMON 2018/19
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Iwan Evans
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Dilwyn O Williams
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn