Y Cyngor - Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2019 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cyngor
Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2019 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng W. Roy Owen
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dyfrig L Siencyn
 2. Cyng W. Roy Owen
 3. Cyng Peter Read
 4. Cyng W. Roy Owen
2 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Rhun Ap Gareth
 2. Cyng W. Roy Owen
 3. Mr Dilwyn Wiliams
 4. Cyng W. Roy Owen
 5. Iwan Evans
 6. Rhun Ap Gareth
4 CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
6 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng W. Roy Owen
7 CWESTIYNAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 2. Cyng Elin Walker Jones
 3. Cyng Catrin Wager
 4. Cyng Elin Walker Jones
 5. Cyng Annwen Hughes
 6. Cyng W. Roy Owen
 7. Cyng Gareth Williams
 8. Cyng Alwyn Gruffydd
 9. Cyng W. Roy Owen
 10. Cyng Dilwyn Morgan
 11. Cyng W. Roy Owen
 12. Iwan Evans
8 CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
7 CWESTIYNAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng W. Roy Owen
8 CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Ioan Ceredig Thomas
9 TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A / NEU GODI PREMIWM 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Owain Williams
 2. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 3. Cyng W. Roy Owen
 4. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 5. Cyng Stephen W. Churchman
 6. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 7. Cyng W. Roy Owen
 8. Mr Dilwyn Wiliams
 9. Mr Dilwyn Wiliams
 10. Cyng W. Roy Owen
 11. Cyng John Pughe Roberts
 12. Cyng W. Roy Owen
 13. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 14. Cyng W. Roy Owen
 15. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 16. Cyng W. Roy Owen
 17. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 18. Mr Dilwyn Wiliams
 19. Cyng W. Roy Owen
 20. Cyng Cai Larsen
 21. Mr Dilwyn Wiliams
 22. Cyng W. Roy Owen
 23. Cyng Elin Walker Jones
 24. Cyng Annwen Hughes
 25. Cyng W. Roy Owen
 26. Mr Dilwyn Wiliams
 27. Cyng W. Roy Owen
10 YMATEB CYNGOR GWYNEDD I BIL LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) - TACHWEDD 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dyfrig L Siencyn
 2. Cyng Angela Ann Russell
 3. Mr Dilwyn Wiliams
 4. Cyng W. Roy Owen
 5. Cyng Dyfrig L Siencyn
 6. Iwan Evans
 7. Cyng Dyfrig L Siencyn
 8. Cyng W. Roy Owen
 9. Cyng Dewi Owen,
 10. Cyng Rheinallt Puw
 11. Cyng Beth Lawton
 12. Cyng Dewi Owen,
 13. Cyng W. Roy Owen
 14. Cyng Beth Lawton
 15. Mr Dilwyn Wiliams
 16. Cyng W. Roy Owen
 17. Cyng Cai Larsen
 18. Cyng W. Roy Owen
 19. Cyng Berwyn Parry Jones
 20. Cyng Eryl Jones-Williams
 21. Cyng W. Roy Owen
 22. Cyng Dyfrig L Siencyn
11 CYNLLUN ARGYFWNG NEWID HINSAWDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dewi Wyn Roberts
 2. Cyng Mair Rowlands
 3. Cyng Dyfrig L Siencyn
 4. Cyng Berwyn Parry Jones
12 ADOLYGIAD O DREFNIADAU CRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng John Brynmor Hughes
 2. Cyng Berwyn Parry Jones
13 AIL-BENODI AELODAU ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng Berwyn Parry Jones
 3. Cyng Aled Wyn Jones
 4. Cyng Berwyn Parry Jones
 5. Cyng Gruffydd Williams
14 a) Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Gruffydd Williams
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Berwyn Parry Jones
14 b) Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Owain Williams
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Alwyn Gruffydd
 2. Cyng Owain Williams
 3. Cyng Berwyn Parry Jones
 4. Cyng Stephen W. Churchman
 5. Cyng Owain Williams
 6. Cyng Berwyn Parry Jones
 7. Webcast Finished