Pwyllgor Cynllunio (Llu, 13th Ion 2020 - 1:00 pm) 

Sut i ddefnyddio’r safle hwn:

Mae’r llinell amser ar y dde yn dangos y rhaglen (mewn gweddarllediad byw) neu bwyntiau mynegai (mewn gweddarllediad archif). Mewn archif, mae’r rhain yn eich galluogi i symud i bwynt penodol yn y cyfarfod.

Mae’r tabiau yn rhoi mynediad i nodweddion ychwanegol pan fydd y rhain yn cael eu defnyddio: fel sleidiauadnoddau perthnasol, proffiliau siaradwyr.

Mae mwy o wybodaeth am bwyllgorau Cyngor Gwynedd a'r broses ddemocrataidd ar gael trwy ddilyn y ddolen yma

Problemau Technegol?

Ewch i’r adran Help i gael gwybodaeth am fanylebau technegol a datrys problemau. Os ydych yn dal i gael anhawster, cliciwch ar y tab adborth i anfon neges atom.