Pwyllgor Cynllunio - Dydd Llun, 13 Ionawr 2020 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 13 Ionawr 2020 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Stephen W. Churchman
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Cyng Louise Hughes
 4. Cyng Stephen W. Churchman
 5. Cyng Louise Hughes
 6. Cyng Gruffydd Williams
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Gareth Jones
5 a) Cais Rhif C19/0027/39/LL Tir ger Drws y Llan, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LH
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Elwyn Edwards
 2. Siaradwr - Speaker 1
 3. Cyng Gruffydd Williams
 4. Cyng Gareth A. Roberts
 5. Cyng Elwyn Edwards
 6. Cyng Louise Hughes
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Berwyn Parry Jones
 9. Cyng Elwyn Edwards
 10. Cyng Anne Lloyd Jones
 11. Cyng Elwyn Edwards
 12. Cyng Elin Walker Jones
 13. Cyng Anne Lloyd Jones
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Owain Williams
 16. Gareth Jones
 17. Cyng Owain Williams
 18. Cyng Elwyn Edwards
 19. Cyng Dilwyn Lloyd
 20. Cyng Elwyn Edwards
 21. Cyng Stephen W. Churchman
 22. Cyng Simon Glyn
 23. Rhun Ap Gareth
 24. Cyng Simon Glyn
 25. Cyng Elwyn Edwards
 26. Cyng Gruffydd Williams
 27. Cyng Elwyn Edwards
 28. Cyng Anne Lloyd Jones
 29. Cyng Gruffydd Williams
 30. Rhun Ap Gareth
 31. Cyng Gruffydd Williams
 32. Rhun Ap Gareth
 33. Cyng Elwyn Edwards
 34. Cyng Gruffydd Williams
 35. Rhun Ap Gareth
 36. Cyng Simon Glyn
 37. Cyng Elwyn Edwards
 38. Gareth Jones
 39. Cyng Elwyn Edwards
 40. Cyng Berwyn Parry Jones
 41. Cyng Elwyn Edwards
5 b) Cais Rhif C18/1183/08/LL Maes Parcio, Portmeirion, Penrhyndeudraeth, LL48 6ER
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Louise Hughes
 5. Cyng Elwyn Edwards
 6. Cyng Anne Lloyd Jones
 7. Cyng Elwyn Edwards
5 c) Cais Rhif C19/0988/42/LL Bwthyn Bridyn, Lon Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6BY
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Gruffydd Williams
 6. Cyng Elwyn Edwards
 7. Cyng Simon Glyn
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Louise Hughes
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Rhun Ap Gareth
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cyng Anne Lloyd Jones
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Cyng Elin Walker Jones
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Gruffydd Williams
5 d) Cais Rhif C19/0443/11/CR 196-200, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 e) Cais Rhif C19/0444/11/LL 196-200, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cara Owen
 3. Cyng Elwyn Edwards
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Gruffydd Williams
 6. Rhun Ap Gareth
 7. Cara Owen
 8. Cyng Elwyn Edwards
 9. Cyng Louise Hughes
 10. Cyng Elwyn Edwards
 11. Cyng Berwyn Parry Jones
 12. Cyng Elwyn Edwards
 13. Cyng Berwyn Parry Jones
 14. Rhun Ap Gareth
 15. Cyng Berwyn Parry Jones
 16. Rhun Ap Gareth
 17. Cyng Berwyn Parry Jones
 18. Cyng Elwyn Edwards
 19. Cyng Berwyn Parry Jones
 20. Rhun Ap Gareth
 21. Cyng Elwyn Edwards
 22. Gareth Jones
 23. Cyng Elwyn Edwards
 24. Cyng Anne Lloyd Jones
 25. Cyng Elwyn Edwards
 26. Cyng Anne Lloyd Jones
 27. Cyng Elwyn Edwards
5 f) Cais Rhif C19/0995/11/LL 233-235, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1PA
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
5 f) Cais Rhif C19/0995/11/LL 233-235, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1PA
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cara Owen
 2. Cyng Elwyn Edwards
 3. Siaradwr - Speaker 1
 4. Cyng Elwyn Edwards
 5. Cyng Berwyn Parry Jones
 6. Rhun Ap Gareth
 7. Cyng Elwyn Edwards
 8. Cyng Louise Hughes
 9. Cyng Elwyn Edwards
 10. Rhun Ap Gareth
 11. Cyng Simon Glyn
 12. Cyng Gareth A. Roberts
 13. Cyng Owain Williams
 14. Cyng Elwyn Edwards
 15. Gareth Jones
 16. Cyng Elwyn Edwards
 17. Cyng Simon Glyn
 18. Rhun Ap Gareth
 19. Cyng Simon Glyn
 20. Cyng Elwyn Edwards
 21. Gareth Jones
 22. Cyng Elwyn Edwards