Y Cabinet - Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2020 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 2. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 17 RHAGFYR 2019
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 POLISI IECHYD A DIOGELWCH A LLESIANT
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 4. Catrin Love
 5. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 6. Catrin Love
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Geraint Owen
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
7 CYNLLUN GWYNEDD 2018-23 - ADNODDAU I'R CYNLLUN 'CYNYDDU BUDD DIGWYDDIADAU MAWRION'
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Hugh Edwin Jones
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Hugh Edwin Jones
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Hugh Edwin Jones
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 10. Hugh Edwin Jones
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 13. Hugh Edwin Jones
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 15. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 16. Hugh Edwin Jones
 17. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 18. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 19. Hugh Edwin Jones
 20. Dilwyn O Williams
 21. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 22. Roland Evans
 23. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 24. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 25. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
8 CYLLIDEB REFENIW - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Dilwyn O Williams
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Dilwyn O Williams
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
9 RHAGLEN CYFALAF - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Cyng/Cllr Dilwyn Morgan
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Dilwyn O Williams
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 8. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 9. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 10. Dilwyn O Williams
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
10 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS GYLLID
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 2. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 3. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 4. Dafydd Edwards
 5. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 6. Dilwyn O Williams
 7. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
11 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS AMGLYCHEDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
12 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A LLESIANT
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Dilwyn O Williams
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Dafydd Meurig
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
13 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS DDATBYLGU'R ECONOMI
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
14 BLAEN RAGLEN Y CABINET
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen