Y Cabinet (Maw, 21st Ion 2020 - 1:00 pm) 

Bydd gweddarllediad y cyfarfod hwn yn dechrau:

Drwy glicio Cyflwyno, rydych yn cytuno y gall Gwynedd Council a Public-i ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon diweddariadau ar y we i chi. Byddwn yn anfon 4 e-bost atoch: 24 awr cyn, 1 awr o'r blaen, pan fydd y darllediad yn mynd yn fyw a phryd y caiff ei archifo. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio ar ddolen yn y negeseuon e-bost. Gweler ein Privacy Policy am ragor o fanylion.

Sut i ddefnyddio’r safle hwn:

Mae’r llinell amser ar y dde yn dangos y rhaglen (mewn gweddarllediad byw) neu bwyntiau mynegai (mewn gweddarllediad archif). Mewn archif, mae’r rhain yn eich galluogi i symud i bwynt penodol yn y cyfarfod.

Mae’r tabiau yn rhoi mynediad i nodweddion ychwanegol pan fydd y rhain yn cael eu defnyddio: fel sleidiauadnoddau perthnasol, proffiliau siaradwyr.

Mae mwy o wybodaeth am bwyllgorau Cyngor Gwynedd a'r broses ddemocrataidd ar gael trwy ddilyn y ddolen yma

Problemau Technegol?

Ewch i’r adran Help i gael gwybodaeth am fanylebau technegol a datrys problemau. Os ydych yn dal i gael anhawster, cliciwch ar y tab adborth i anfon neges atom.

Dewis sleid

 

Cuddio’r amserlen
 1. Bydd y gweddarllediad am Maw, 21st Ion 2020 - 1:00 pm.
  Bydd yn dechrau yn awtomatig.

Arfaethedig

 1. 1 YMDDIHEURIADAU

 2. 2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL

 3. 3 MATERION BRYS

 4. 4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

 5. 5 COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 17 RHAGFYR 2019

 6. 6 POLISI IECHYD A DIOGELWCH A LLESIANT

 7. 7 CYNLLUN GWYNEDD 2018-23 - ADNODDAU I'R CYNLLUN 'CYNYDDU BUDD DIGWYDDIADAU MAWRION'

 8. 8 CYLLIDEB REFENIW - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

 9. 9 RHAGLEN CYFALAF - ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD

 10. 10 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS GYLLID

 11. 11 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS AMGLYCHEDD

 12. 12 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A LLESIANT

 13. 13 ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS DDATBYLGU'R ECONOMI

 14. 14 BLAEN RAGLEN Y CABINET