Pwyllgor Cynllunio - Dydd Llun, 2 Mawrth 2020 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Llun, 2 Mawrth 2020 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 a) Cais Rhif C19/0444/11/LL 196-200, Stryd Fawr, Bangor
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 b) Cais Rhif C19/0995/11/LL 233-235, Stryd Fawr, Bangor
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 c) Cais Rhif C19/0524/14/R3 TIr Canolfan Segontiwm, Caernarfon
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 d) Cais Rhif C19/0812/39/LL Maes Carafanau The Warren, Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 e) Cais Rhif C19/1028/03/LL Gwesty Wynnes Arms, Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 d) Cais Rhif C19/0812/39/LL Maes Carafanau The Warren, Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 e) Cais Rhif C19/1028/03/LL Gwesty Wynnes Arms, Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 f) Cais Rhif C20/0022/42/DT Tan y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn,
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen