Y Cyngor - Dydd Iau, 5 Mawrth 2020 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cyngor
Dydd Iau, 5 Mawrth 2020 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 COFNODION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
3 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
4 CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 GOEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
7 CWESTIYNAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Annwen Hughes
 2. Cyng Craig ab Iago
 3. Cyng Edgar Wyn Owen
 4. Cyng Annwen Hughes
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Craig ab Iago
 7. Cyng Edgar Wyn Owen
 8. Cyng Dewi Wyn Roberts
 9. Cyng Edgar Wyn Owen
 10. Cyng Dyfrig L Siencyn
 11. Cyng Edgar Wyn Owen
 12. Cyng Dewi Wyn Roberts
 13. Cyng Dyfrig L Siencyn
 14. Mr Dilwyn Wiliams
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
 16. Cyng Paul Rowlinson
 17. Cyng Cemlyn Williams
 18. Cyng Paul Rowlinson
 19. Cyng Cemlyn Williams
 20. Cyng Edgar Wyn Owen
 21. Cyng Gareth Tudor Morris Jones
 22. Cyng Nia Jeffreys
 23. Cyng Gareth Tudor Morris Jones
 24. Cyng Edgar Wyn Owen
 25. Cyng Nia Jeffreys
 26. Cyng Edgar Wyn Owen
 27. Cyng Menna Baines
 28. Cyng Gareth Griffith
 29. Cyng Edgar Wyn Owen
 30. Cyng Menna Baines
 31. Cyng Edgar Wyn Owen
8 ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TAL BLYNYDDOL 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dafydd Meurig
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
9 CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2018-23 - ADOLYGIAD 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Dyfrig L Siencyn
 2. Cyng Stephen W. Churchman
 3. Cyng Edgar Wyn Owen
 4. Cyng Dyfrig L Siencyn
 5. Cyng Edgar Wyn Owen
 6. Cyng Louise Hughes
 7. Cyng Dyfrig L Siencyn
 8. Cyng Eryl Jones-Williams
 9. Cyng Dyfrig L Siencyn
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Mair Rowlands
 12. Cyng Dyfrig L Siencyn
 13. Cyng Nia Jeffreys
 14. Cyng Catrin Wager
 15. Cyng Dewi Wyn Roberts
 16. Cyng Dyfrig L Siencyn
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Ioan Ceredig Thomas
10 CYLLIDEB 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
 2. Cyng Louise Hughes
 3. Cyng Edgar Wyn Owen
 4. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 5. Mr Dilwyn Wiliams
 6. Cyng Edgar Wyn Owen
 7. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 8. Cyng Edgar Wyn Owen
 9. Cyng Jason Wayne Parry
 10. Cyng Edgar Wyn Owen
 11. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 12. Cyng Sion Wyn Jones
 13. Cyng Edgar Wyn Owen
 14. Cyng Eryl Jones-Williams
 15. Cyng Edgar Wyn Owen
 16. Cyng Dyfrig L Siencyn
 17. Cyng Edgar Wyn Owen
 18. Cyng Owain Williams
 19. Dafydd L. Edwards
 20. Cyng Edgar Wyn Owen
 21. Dafydd L. Edwards
 22. Cyng Owain Williams
 23. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 24. Cyng Mike Stevens
 25. Dafydd L. Edwards
 26. Cyng Edgar Wyn Owen
 27. Cyng Dewi Wyn Roberts
 28. Cyng Edgar Wyn Owen
 29. Cyng Alwyn Gruffydd
 30. Cyng Edgar Wyn Owen
 31. Dafydd L. Edwards
 32. Cyng Edgar Wyn Owen
 33. Mr Dilwyn Wiliams
 34. Cyng Edgar Wyn Owen
 35. Iwan Evans
 36. Cyng Edgar Wyn Owen
 37. Cyng Stephen W. Churchman
 38. Cyng Edgar Wyn Owen
 39. Cyng Judith Humphreys
 40. Cyng Edgar Wyn Owen
11 STRATEGAETH GYFALAF 2020/21 (YN CYNNWYS STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG)
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Ioan Ceredig Thomas
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
 3. Cyng John Brynmor Hughes
 4. Cyng Edgar Wyn Owen
12 DIWYGIO CYNLLUN HAWLIAU DIRPRWYEDIG SWYDDOGION
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Iwan Evans
 2. Cyng Edgar Wyn Owen
13 ADOLYGIAD O'R DOSBARTHIADAU PLEIDLEISIO A'R MANNAU PLEIDLEISIO
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Nia Jeffreys
 2. Iwan Evans
 3. Cyng Edgar Wyn Owen
 4. Cyng Alwyn Gruffydd
 5. Iwan Evans
 6. Cyng Alwyn Gruffydd
 7. Cyng Edgar Wyn Owen
 8. Vera Jones
14 CALENDR PWYLLGORAU 2020/21
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng Edgar Wyn Owen
15 YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen