Y Cabinet - Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 at 1:00pm - Gweddarllediadau Cyngor Gwynedd

Y Cabinet
Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 at 1:00pm 

Rhaglen

Sleidiau

Trawsgrifiad

Map

Adnoddau

Fforymau

Siaradwyr

Pleidleisiau

 
Dechrau'r gweddarllediad
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
1 YMDDIHEURIADAU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
2 DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Catrin Wager
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Iwan Evans
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
3 MATERION BRYS
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
4 MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
5 COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 18 CHWEFROR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
6 CYNLLUN BUDDSODDI I ARBED - NEUADD DWYFOR
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Roland Evans
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Nia Gruffydd
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Dylan Fernley
 8. Cyng/Cllr Hefin Underwood
 9. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 11. Cyng/Cllr Catrin Wager
 12. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 13. Roland Evans
 14. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 15. Nia Gruffydd
 16. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 17. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 18. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 19. Roland Evans
 20. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 21. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 22. Dilwyn O Williams
 23. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 24. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 25. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 26. Cyng/Cllr Hefin Underwood
 27. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
7 ADDYSG ÔL-16
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Garem Jackson
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Garem Jackson
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Hedd Tomos
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Hedd Tomos
 10. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
8 CYNLLUN CYDRADDOLDEB 2020-24
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 4. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 5. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Nia Jeffreys
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
9 CANOLFAN INTERGREDIG MAESGEIRCHEN
Rhannu'r pwynt hwn ar y rhaglen
 1. Cyng/Cllr Craig ab Iago
 2. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 3. Catrin Thomas
 4. Cyng/Cllr Dylan Fernley
 5. Dilwyn O Williams
 6. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 7. Cyng/Cllr Gareth Thomas
 8. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 9. Cyng/Cllr Gareth W Griffith
 10. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 11. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 12. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 13. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 14. Dafydd Gibbard
 15. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn
 16. Cyng/Cllr Ioan Thomas
 17. Cyng/Cllr Dyfrig Siencyn